TIPUS D’HUMITATS: PER CONDENSACIÓ

by | gen. 31, 2024

A part de les Humitats per capil·laritat, destaquem les Humitats per condensació.

Aquesta tipologia d’humitat és fàcilment detectable a causa de la disposició i ubicació en la qual sol situar-se a l’interior dels edificis. Sol aparèixer en paraments verticals i horitzontals sobre revestiments continus, al ser bases més poroses faciliten l’acumulació de taques de coloració fosca i disposició a punts més o menys junts amb partícules circulars amb formació de fongs. Sovint s’hi troben a cantonades d’espais interiors tant en la trobada entre parets i paviments com entre parets i sostres.

Les humitats per condensació, com el seu propi nom indica es produeixen per la condensació, valgui la redundància, de la humitat ambient del recinte en qüestió la qual es concentra i acumula just en els punts on el contrast tèrmic és major i acaba produint aquestes eflorescències superficials de colors més aviat foscos.

Els motius més habituals solen ser la falta d’aïllament tèrmic a la façana i la nul·la o deficient ventilació de l’estança en la qual han aparegut. Si no es disposa d’aïllament tèrmic a la façana, el salt tèrmic entre l’exterior i l’interior, sobretot en situacions climatològiques pròpies d’hivern, sol ser molt elevat i per tant, el flux i l’acumulació d’humitat és constant i no disposa de cap barrera. Aquesta humitat acaba condensant i transformant-se en taques com comentàvem anteriorment.

Alguna solució o prevenció?

La ventilació constant dels espais pot postergar l’aparició d’aquestes humitats, encara que depenent de la ubicació de l’edifici i de la composició dels tancaments, aquesta ventilació pot no ser suficient per a la desaparició d’aquestes humitats. Serveixi com a exemple la condensació que es produeix en banys amb nul·la ventilació, degut a l’acumulació del vapor d’aigua produït mentre ens dutxem, aquest acaba accelerant el procés d’aparició d’aquesta mena d’humitat.

Encara tenim més que explicar-te sobre humitats, aviat més.