Safareigs Termals

Avui en dia Caldes de Montbui conserva en funcionament dos dels sis safareigs d’aigua termal que va arribar a tenir, els de la Canaleta i la Portalera.

En el cas del safareig de la Canaleta, el respecte sobre l’edifici original obra de l’arquitecte Manuel Raspall, ens va portar a utilitzar solucions tradicionals que posessin en valor les virtuts de l’edifici existent. Les gelosies incorporades a l’edifici l’han dotat d’un joc de llums i reflexes sobre l’aigua durant bona part del dia, alhora que suposen un tamís a la llum directe que en ocasions era molesta als usuaris que encara utilitzen el safareig.

En l’actuació al safareig de la Portalera, la intervenció en el mur existent, així com la solució de coberta, van permetre obrir el carrer a les vistes llunyanes de la riera de Caldes i al propi safareig. La coberta lleugera, esglaonada i que s’adapta a la forma irregular del conjunt, respon als principis de les encavallades tradicionals alhora que permet l’entrada de llum i la sortida dels bafs que produeix l’aigua calenta. Malgrat els desnivells existents l’obertura d’un nou accés ha permès obrir l’equipament a persones de mobilitat reduïda que fins ara no podien accedir-hi.

Safareigs Termals

Hoy en día, Caldes de Montbui conserva en funcionamiento dos de los seis lavaderos de agua termal que llegó a tener, los de la Canaleta y la Portalera.

En el caso del lavadero de la Canaleta, el respeto por el edificio original diseñado por el arquitecto Manuel Raspall nos llevó a utilizar soluciones tradicionales que resaltaban las virtudes del edificio existente. Las celosías incorporadas al edificio lo han dotado de un conjunto de luces y reflejos sobre el agua durante gran parte del día, mientras que suponen un tamiz de luz directa que en ocasiones molestaba a los usuarios que aún utilizan el lavadero.

En la actuación en el lavadero de la Portalera, la intervención en el muro existente, así como la solución de cubierta, permitieron abrir la calle a las vistas lejanas del arroyo Caldes y al propio lavadero. El techo ligero, escalonado y que se adapta a la forma irregular del conjunto, responde a los principios de las cerchas tradicionales al tiempo que permite la entrada de luz y la salida de los vapores producidos por el agua caliente. A pesar de las pendientes existentes, la apertura de un nuevo acceso ha permitido abrir las instalaciones a personas con movilidad reducida que hasta ahora no podían acceder.

Safareigs Termals

Nowadays, Caldes de Montbui still has in operation two of the six washhouse of thermal water, La Canaleta and La Portalera.

In the case of the Canaleta washhouse, the respect for the original building designed by the architect Manuel Raspall led us to use traditional solutions that highlighted the virtues of the existing building. The lattices incorporated into the building have provided it with a set of lights and reflections on the water during most of the day and entail a sieve for the direct light that sometimes bothered the users who still use the washhouse.

Concerning the Portalera washhouse, the intervention on the existing wall, as well as the roofing solution, opened up the street to distant views from the Caldes stream and the washhouse itself. The light roof, staggered in different pieces which adapts to the irregular shape of the complex, responds to the principles of the traditional roof trusses while allowing light entrance and the escape of the vapours produced by the hot water. Despite the existing slopes, the opening of a new access has made it possible to open the facilities to people with reduced mobility who were previously unable to access them.

Safareigs Termals (CAT)

Avui en dia Caldes de Montbui conserva en funcionament dos dels sis safareigs d’aigua termal que va arribar a tenir, els de la Canaleta i la Portalera.

En el cas del safareig de la Canaleta, el respecte sobre l’edifici original obra de l’arquitecte Manuel Raspall, ens va portar a utilitzar solucions tradicionals que posessin en valor les virtuts de l’edifici existent. Les gelosies incorporades a l’edifici l’han dotat d’un joc de llums i reflexes sobre l’aigua durant bona part del dia, alhora que suposen un tamís a la llum directe que en ocasions era molesta als usuaris que encara utilitzen el safareig.

En l’actuació al safareig de la Portalera, la intervenció en el mur existent, així com la solució de coberta, van permetre obrir el carrer a les vistes llunyanes de la riera de Caldes i al propi safareig. La coberta lleugera, esglaonada i que s’adapta a la forma irregular del conjunt, respon als principis de les encavallades tradicionals alhora que permet l’entrada de llum i la sortida dels bafs que produeix l’aigua calenta. Malgrat els desnivells existents l’obertura d’un nou accés ha permès obrir l’equipament a persones de mobilitat reduïda que fins ara no podien accedir-hi.

Safareigs Termals (ES)

Hoy en día, Caldes de Montbui conserva en funcionamiento dos de los seis lavaderos de agua termal que llegó a tener, los de la Canaleta y la Portalera.

En el caso del lavadero de la Canaleta, el respeto por el edificio original diseñado por el arquitecto Manuel Raspall nos llevó a utilizar soluciones tradicionales que resaltaban las virtudes del edificio existente. Las celosías incorporadas al edificio lo han dotado de un conjunto de luces y reflejos sobre el agua durante gran parte del día, mientras que suponen un tamiz de luz directa que en ocasiones molestaba a los usuarios que aún utilizan el lavadero.

En la actuación en el lavadero de la Portalera, la intervención en el muro existente, así como la solución de cubierta, permitieron abrir la calle a las vistas lejanas del arroyo Caldes y al propio lavadero. El techo ligero, escalonado y que se adapta a la forma irregular del conjunto, responde a los principios de las cerchas tradicionales al tiempo que permite la entrada de luz y la salida de los vapores producidos por el agua caliente. A pesar de las pendientes existentes, la apertura de un nuevo acceso ha permitido abrir las instalaciones a personas con movilidad reducida que hasta ahora no podían acceder.

Safareigs Termals (EN)

Nowadays, Caldes de Montbui still has in operation two of the six washhouse of thermal water, La Canaleta and La Portalera.

In the case of the Canaleta washhouse, the respect for the original building designed by the architect Manuel Raspall led us to use traditional solutions that highlighted the virtues of the existing building. The lattices incorporated into the building have provided it with a set of lights and reflections on the water during most of the day and entail a sieve for the direct light that sometimes bothered the users who still use the washhouse.

Concerning the Portalera washhouse, the intervention on the existing wall, as well as the roofing solution, opened up the street to distant views from the Caldes stream and the washhouse itself. The light roof, staggered in different pieces which adapts to the irregular shape of the complex, responds to the principles of the traditional roof trusses while allowing light entrance and the escape of the vapours produced by the hot water. Despite the existing slopes, the opening of a new access has made it possible to open the facilities to people with reduced mobility who were previously unable to access them.