En un món cada cop més immers en les tecnologies i on tant els clients com els professionals ja no ens conformem amb veure o imaginar-nos una obra a través d’uns plànols, unes maquetes o fins hi tot en imatges tridimensionals realistes.

Arquimes fa un pas més en aquesta renovació tecnològica 2.0 amb la realitat virtual. Una nova porta per sentir l’edifici, viure’l des de qualsevol punt i palpar l’arquitectura des d’una aproximació i una immersió completament realistes.