5 FACTORS PER A SABER ESCOLLIR UN BON TERRENY. PART I

by | jul. 10, 2024

Construir qualsevol edifici i concretament un habitatge unifamiliar és un projecte emocionant i desafiant que requereix d’una planificació acurada. Un dels aspectes més crucials d’aquest procés és l’elecció del terreny adequat. Existeixen diverses premisses importants que s’han de considerar abans de prendre una decisió. A continuació, us detallem 2 dels 5 dels factors més rellevants per a guiar-vos en aquesta elecció. Els 3 restants la setmana vinent.

1. Ubicació i Accessibilitat

Potser és un dels valors més evidents en els quals ens podem fixar, sense necessitat de tenir especial coneixement en el món de la construcció, encara que la seva importància pot ser molt variable segons el promotor en qüestió. A grans trets és altament recomanable que la zona en la qual es trobi el nostre solar reuneixi un mínim de condicions d’accessibilitat i es trobi en zones urbanitzables. Òbviament sempre hi ha excepcions però qualsevol desviació d’aquesta recomanació suposarà un encariment immediat en els costos de construcció de l’edifici i en general durant el seu ús.

2. Característiques urbanístiques
Abans d’adquirir un terreny, és fonamental revisar el pla urbanístic del municipi. Aquest document detalla l’ús permès del sòl, la densitat de construcció, les restriccions específiques que poden afectar el teu projecte, etc. Per a aquesta funció és molt recomanable que ja us hagueu posat en mans d’un arquitecte o tècnic competent el qual podrà valorar d’una manera més precisa i sense risc a equívocs, si el solar triat reuneix les característiques urbanístiques necessàries per a construir el vostre habitatge.

A més, és primordial estar atents a les actualitzacions que puguin succeir en els planejaments urbanístics locals i generals que puguin afectar el vostre solar, com per exemple poden ser els plans parcials.

A nivell legal, convé tenir en compte abans de la compra de qualsevol solar, si aquest està sotmès a algun tipus d’afectació urbanística, servituds desconegudes, així com s’ha d’exigir que l’estat del solar estigui regularitzat de manera correcta i corresponent en el registre de la propietat i en cadastre amb dades actualitzades i fefaents. En aquest cas el més recomanable és demanar un certificat urbanístic de la propietat per a saber les característiques del mateix i les càrregues legals que pugui tenir.

La propera setmana més!