TIPUS D’HUMITATS: PER INFILTRACIÓ

by | març 20, 2024

Després d’haver-vos parlat de la humitats per capil·laritat i per condensació, tractarem les Humitats per filtració.

A causa de l’espontaneïtat i vistositat d’aquesta, aquest tipus d’humitat sol ser el més senzill de detectar atès a que la seva aparició es produeix sobtadament i sol prolongar-se en el temps mentre romangui la “font” que origina l’entrada d’aigua o líquid detectat.

Com el seu nom indica, la humitat per filtració es presenta a l’interior o exterior d’un edifici, per l’aparició de taques molt localitzades, tant en paraments verticals com horitzontals, les quals fins i tot poden presentar entrades d’aigües actives (com a degotejos continus, o en el pitjor dels casos, entrades d’aigua amb cabals superiors).

La ubicació de les humitats sol donar-nos la informació precisa de l’origen d’aquestes. Poden tenir orígens molt heterogenis, des del trencament d’una canonada interior que discorre encastada per un paviment o sostre, una trobada deficient entre un desguàs de recollida d’aigües pluvials amb una impermeabilització, etc. Així mateix, l’estacionalitat d’aquesta també ens dona pistes del seu origen. Per exemple, si apareix després d’una pluja copiosa ens estarà indicant que pugui ser d’un funcionament deficient de la xarxa de recollida d’aigües pluvials o el trencament d’algun embornal o baixant. Si després de fer obres el veí del pis superior apareixen humitats per filtració, és probable que les connexions realitzades no siguin correctes i alguna canonada de subministrament d’aigua tingui pèrdues.

Una vegada trobat l’origen, aquesta humitat pot ser erradicada de manera correcta.

Esperem que us hagi pogut servir d’ajuda aquesta primera introducció a un problema tan habitual i molest com són les humitats. És possible que amb aquest post no tingueu suficient o que el problema sigui una mica més espinós que els reflectits amb anterioritat. Ja sabeu que podeu contactar amb nosaltres i us atendrem encantats.