TIPUS D’HUMITATS: PER CONDENSACIÓ

TIPUS D’HUMITATS: PER CONDENSACIÓ

A part de les Humitats per capil·laritat, destaquem les Humitats per condensació. Aquesta tipologia d’humitat és fàcilment detectable a causa de la disposició i ubicació en la qual sol situar-se a l’interior dels edificis. Sol aparèixer en paraments...