Casa RRQ

Casa RRQ

Casa RRQ Emplaçada en un context d’habitatges unifamiliars entre mitgeres, neix un projecte d’habitatge que difereix de l’usual empès per la il·lusió de la propietat de construir una casa evocada en vivències antagòniques, barrejant el caràcter...