TIPUS D’HUMITATS: PER CONDENSACIÓ

TIPUS D’HUMITATS: PER CONDENSACIÓ

A part de les Humitats per capil·laritat, destaquem les Humitats per condensació. Aquesta tipologia d’humitat és fàcilment detectable a causa de la disposició i ubicació en la qual sol situar-se a l’interior dels edificis. Sol aparèixer en paraments...
TIPUS D’HUMITATS: PER CAPIL·LARITAT

TIPUS D’HUMITATS: PER CAPIL·LARITAT

Sovint, com a tècnics, rebem consultes que solen ser recurrents a causa dels problemes i incomoditats que solen causar i sobretot per la freqüència en la qual solen afectar els edificis. Tenim un clar exemple amb les humitats. En aquesta publicació pretenem donar-vos...